Vlastnosti penového skla

Sklopenový granulát je vysoko tepelne izolačná, záťaž pohlcujúca sypká hmota vyrobená zo 100% starého skla. Ide o tepelnoizolačný stavebný prvok najčastejšie aplikavaný pod základové dosky. Spája veľké množstvo pozitívnych stavebných vlastností, ktorých kombináciu sa nemôže pochváliť ani jedna dosiaľ známa stavebnoizolačná hmota.

Penové sklo je stavebná hmota:

 • vysoko tepelnoizolačná (hodnota Lambda vo volne sypanom stave je 0,06 a v zhutnenom 0,09)
 • mrazuvzdorná, ktorú je možné zabudovať priamo bez dodatočných zatepľovacích systémov
 • zhutnitelná a z tohoto dôvodu je možné ju priamo zabudovávať na pohlcovanie záťaže 50 t/m2
 • ľahká (približne 170 kg/m3 ) čím odľahčuje základovú pôdu (pri mokrých pôdach zlepšuje vztlak)
 • s uzavretými pórami (neviaže žiadnu vodu a izoluje aj za vlhka aj za sucha)
 • voľne sypaná aj zhutnená poskytujúcu ideálny násypový základ pre drenáž
 • nehorľavá v triede A1 (v prípade požiaru neuvolňuje žiadne škodlivé plyny ani pary)
 • ako 100% recyklovaná ekologický výrobok zo starého skla anorganického pôvodu
 • rezistentná voči kyselinám, zásadám, plesniam, baktériám, roztočom, chrobákom aj hlodavcom
 • trvalo odolná voči starnutiu (počas svojej životnosti je to stavebná hmota neprachavá, ktorá nestráca vyššie spomínané vlastnosti)

odolný voči tlaku

štruktúra podobná priehradovej konštrukcii a veľmi vysoký počet pórov na centimeter kubický v penovom skle umožňujú mimoriadne tlakové zaťaženie, až okolo 50t/m²

jednoduché položenie

Nízka násypná hmotnosť zabezpečuje rýchle spracovanie priamo na mieste. Dodávky na stavenisko vo vreciach Big Bag alebo voľne sypaný v nákladných autách

drenážny

veľkosť a rozloženie častíc, ako aj chýbajúci prachový podiel poskytujú pri účinku zabraňujúcom kapilarite najvyššiu mieru schopnosti odvodňovania

ohňovzdorný

podľa Euro triedy A1. Bod mäknutia sa nachádza nad 700°C. Vďaka typickým vlastnostiam skla, obohatené o póry naplnené vzduchom, vykazuje granulát zvlášť vysokú požiarnu bezpečnosť zabraňovaním presahu teplôt

bez zápachu

pri spracúvaní nevznikajú žiadne zaťaženie pre človeka a životné prostredie a ani v priebehu svojej životnosti nemá najmenšie vyparovacie účinky

trvácny

odolný voči starnutiu, tvarovo stabilný, nosný, odolný voči chemickým vplyvom a voči požieraniu hmyzom a hlodavcami. Pôvodná zrnitosť zostane nezmenená

minerálny

je prírodný výrobok z recyklovaného skla bez exhalácií a separovania, a preto tiež bez škodlivých látok pre ľudí a životné prostredie

ľahký

objemová hmotnosť je iba 170kg/m³. Pre porovnanie: štrk je približne 20 krát ťažší

pohodlný

ako izolačný materiál vytvára príjemnú vnútornú klímu a pohodlie

mrazuvzdorný

teplá ochranná vrstva voči zamrznutiu

zabraňujúci kapilarite

povrch granulátu so uzatvorenými bunkami zamedzuje, aby pôdna vlhkosť vsakovala do stavebného objektu

stabilizujúci

vylepšenie únosnosti nestabilných podlahových zostáv môže nahradiť pilótovanie základov, konsolidované násypy alebo podobné stavebné zásahy

inertný

spĺňa najvyššie požiadavky na inertný stavebný materiál. Skúšky lúhovaním nespôsobujú vôbec žiadne výsledné zaťaženie na životné prostredie

izolačný

vďaka veľkému množstvu uzavretého vzduchu v póroch granulátu je jeho izolačná hodnota veľmi dobrá a v porovnaní s inými izolačnými materiálmi. Granulát penového skla je mnohostranne použiteľný

+421 908 429 250

Na predaj ecozaklady.sk

 • + realizačné materiály
 • + rozpočtový systém na predaj základových dosiek
 • + zaučenie
 • + 2x web na predaj penového skla
 • + s.r.o. v prípade záujmu