Penové sklo

znižuje náklady na energie

Untitled 2

Spoľahlivý a ekologický tepelnoizolačný stavebný materiál odvetrávajúci zemský radón

Sklopenový granulát (penové sklo, granulát penového skla) je jednou z ekologických alternatív oproti pôvodnej izolácii pomocou dosiek XPS. Jeho najčastejšie využitie je pod podkladovú dosku a bočne k stene pivnice. Penové sklo je vysoko zaťažiteľný stavebný materiál, ktorý môže byť účinne použitý aj v rámci ťažkého pozemného staviteľstva napr. v rámci viacpodlažných obytných a priemyselných budov, bioenergetických staníc a v priemyselných apoľnohospodárskych podnikov i v mnohých ďalších aplikáciách ako napr. ploché strechy a záhrady. Granulát je účinne použiteľný aj na sanačné práce, na odvetranie a vysušovanie starých sakrárnych stavieb a pamiatkových priestorov. Označenie "penové sklo" alebo "sklopenový granulát" označuje staré sklo ako surovinu a jej výrobný proces, v rámci ktorého sa z chemicky napenenej sklenej múčky stáva tepelne-izolačný stavebný materiál a týmto spôsobom sa stáva z recyklácie nadcyklácia.

Sklopenový granulát je najideálnejším základom pre pre nízkoenergetické a pasívne domy a dôležitým prvkom pre znižovanie nákladov na energie.

+421 908 429 250

Na predaj ecozaklady.sk

  • + realizačné materiály
  • + rozpočtový systém na predaj základových dosiek
  • + zaučenie
  • + 2x web na predaj penového skla
  • + s.r.o. v prípade záujmu