Použitie penového skla

Najčastejšie sa sklopenový granulát využíva ako tepelná izolácia pod podlahovými doskami. Okrem toho však má tento materiál oveľa viac možností využitia ako napr.:

 • postranná izolácia vonkajšej steny pivníc alebo podúrovňových priestorov
 • priemyselná a komerčná výstavba priemyselných parkov, nádvorí a záhrad
 • odľahčenie zaťažených stropných konštrukcií pamiatkových budov a chrámov
 • podlahová sanácia starých budov a ich tepelné odizolovanie
 • izolácia plavární, bazénov a iných rekreačných stavieb
 • tepelná úprava vonkajších i vnútorných športovísk, hál a oddychových zón
 • spevňovanie a sanácia malých brehov tokov, vodných plôcha a hrádzi
 • izolácia striech a terás

bocna-obvodova-izolacia

Vďaka svojim vynikajúcim vlastnostiam sa sklopenový granulát využíva aj v rôznych iných odvetviach inžinierskeho staviteľstva ako napr.:

 • pri výstavbe ciest, pozemných komunikácií, tunelov, mostov i viaduktov
 • ako nezamŕzajúci základ pod cestami, komunikáciami alebo parkoviskami
 • pri zabezpečovaní a spevňovaní prícestných svahov a hrádzi
 • drenážny násyp v okolí malých, stredných aj veľkých budov a priemyselných stavbách
 • izolácia teplovodných potrubí a iných podúrovňových vedení
 • izolácia podzemných akumulačných zásobníkov, vodných nádrží, nádrží na bioplyn a pod.
 • ako tepelná izolácia pri výstavbe vodovodov a kanalizačných sietí

izolacia-pod-zakladovou-doskou

Rovnako použitie sklopenového granulátu v ochranných zónach s ohľadom na vodohospodárske a vodoprávne predpisy je bez tiež obmedzení. Už pri výrobe je ekologicky pozoruhodný. Energetické náklady pre výrobu 1m3 sklopenového granulátu sú len cca. 100KWh. Tento materiál spadá podľa normy DIN 4108- 4 do kategórie sypaných materiálov, v ktorej zaujíma čelné umiestnenie vzhľadom na tepelnú ochranu. Pre hodnotenie všetkých technických údajov je relevantný výhradne zhutnený násyp. Pri zhutňovaní a zapracovaní do stavby vzniká násyp s meniacou sa krivkou zrnitosti. Pri použití sklopenového granulátu, ako zaťaženie roznášajúcu hydroizolačnú vrstvu pod oceľobetónové platne, je potrebné zohľadniť technické údaje zo všeobecného atestu pre stavebný materiál. Všeobecný atest tohto stavebného materiálu pre realizáciu základových násypov na sklopenovom granuláte však nie je potrebný nakoľko DIN-1054 rieši v tomto ohľade všetky stavebné požiadavky.

Najčastejším použitím je jeho aplikácia pod podložnou doskou

Izolácia pod základmi je nesmierne dôležitá najmä pre pasívne domy až kvalitné nízkoenergetické stavby. Niektoré špecifické spôsoby použitia vyplývajú z individuálnych systémových riešení, ktoré spolu s vami radi vypracujú zamestnanci nášho predajného oddelenia. Umožňuje taktiež použitie v rámci špeciálnych stavieb, ako napríklad ulíc, priemyselných hál, ihrísk, dialnic, násypov, hrádzi a pod.

podlozna-doskaŠtandard
PERIMETER50 vhodný pre najbežnejšie spôsoby použitia. Zrnitosť 30 až 50mm, voľná objemová hmotnosť približne 170kg/m³

Špeciálne vlastnosti - na základe individuálnych požiadaviek
FÜLL 100 pre ľahké navrstvenie, voľná objemová hmotnosť iba približne 130 kg/m³
DRUCK50 - pre mimoriadne tlakové zaťaženie, tlakový odpor granulátu približne 10 N/mm²
STRASSENBAU - objemová hmotnosť v rozpätí medzi 150 až 250 kg/m³, medza pevnosti zrna v tlaku do 12N/mm²

Pod podlahovou doskou

realizacia zakladov Výhoda izolácie pod podlahovou doskou spočíva v konštrukcii bez tepelných mostov. Nakoľko sa jedná o vonkajšiu izoláciu, teplo nemôže uniknúť. Nedochádza ani k žiadnemu úniku kondenzovanej vody v dôsledku toho ani k vytváraniu plesní. Výhodou je jednoduchá manipulácia.

Pod podlahovú dosku sa nasype vrstva sklopenového granulátu a otázka tepelnej izolácie v oblasti podlahy je vybavená. Žiadna ochrana proti mrazu, penetračná vrstva ani oddelená drenážna vrstva, žiadne konštrukčné chyby a navyše je tu výrazné skrátenie pracovného času! Okrem toho je tu istota, je pod podlahovou doskou vstavaná najvyššia kvalita.

Skladba podlahy

skladba-podlahy Skladba podlahy v novostavbách bez podlahovej dosky a v rámci sanácie starých stavieb pomocou sklopenového granulátu ponúka výhodu jednoduchej montáže. Nie je potrebná ani vrstva zabraňujúca kapilarite ani penetračná vrstva.

 

 

 

  

Bočne k stene pivnice

obvodova izolaciaObvodová izolácia bočne k podlahovej doske, poprípade bočne k stene pivnice predstavuje alternatívnu možnosť oproti doteraz známym XPS doskám. Rovnako, ako v rámci izolácie pod podlahovou doskou, je aj v tomto prípade výhodou ekologická izolácia zároveň spolu s pocitom istoty, že dokáže natrvalo odolať nepretržitej vlhkosti, mrazu a hlodavcom. Samostatná vrstva zabraňujúca kapilarite nie je viac potrebná. Vďaka surovine sklo vám bude poskytnutý izolaĝný materiál, ktorého stálosť nie je možné predstihnúť. Podrobnosti ohľadom obvodovej izolácie boĝne k podlahovej doske alebo k stene pivnice nájdete na informaĝnom letáku o použití „Obvodovej izolácie bočne k podlahovej doske alebo k stene pivnice“.

Obvodová izolácia pod podlahovou doskou znamená teplotnú izoláciu voči pôde. Doteraz neexistovalo veľa možností pre izoláciu priameho okolia objektu, nakoľko nepretržitá vlhkosť, vysoké zaťaženie tlakom, mráz a hlodavce spôsobovali doposiaľ známym izolačným materiálom problémy. Nie však granulátu penového skla. Vďaka vstupnej surovine sklu je to nesmierne stabilný, odolný a zároveň ekologický stavebný materiál.

Medzipodlažné stropy

medzipodlazne-stropy a jeho prednosti: Vysoká zaťažiteľnosť + dobrá izolácia + nízka hmotnosť = zaujímavá alternatíva (napríklad pre riešenia podzemných alebo viacpodlahových garáží), mimochodom: taktiež bitúmen alebo asfalt sú použiteľné pre nášľapnú vrstvu!

 

 

 

 

Vysokozaťažiteľné stropné konštrukcie priemyselných objektov

V prípade vysokozaťažiteľných priemyselných striech, ako sú napr. podlažia parkovísk, poskytuje granulát penového skla výhodu extrémnej zaťažiteľnosti spolu s nízkou hmotnosťou. Táto kombinácia je výnimočná. Nie je potrebná separátna drenážna vrstva a taktiež odpadá namáhavé osadzovanie dosiek. Penové sklo je možné veľmi rýchlo spracovať. 

Výstavba hál a ich podklad

priemyselne-haly Priemyselné haly potrebujú špecifické riešenia, najmä v rámci obvodového rozsahu 5m (zákona o úspore energie EnEV 2009) preto je dôležité aby sa minimalizovala zaťažitelnosť týchto detailov. Práve z tohoto dôvodu sa využíva sklopenový podklad.

 Výstavba cestných komunikácií

cestne-komunikacie Napr. pri používaní komunikácie A8 Mníchov - Salzburg sa vlastne jazdí na sklopenovom granuláte. Diaľnica vo svojej prestavbe bola rozšírená zo štyroch jazdných prúdov na šesť a nízka zaťažiteľnosť stavebného podkladu vytvorila potrebu použitia špeciálneho stavebného materiálu, ktorým bol granulát penového skla. Práve v rámci výstavby komunikácií je vysoká zaťažiteľnosť nesmierne dôležitou vlastnosťou pri výbere stavebného materiálu.

 

 

Výstavba mostov a nadjazdov

mosty-nadjazdy Napr. výstavba trasy cestnej komunikácie pred a za mostom Bernau, A8 bola realizovaná taktiež s využitím penového skla, aby sa minimalizovali poklesy v oblasti pripájacích ciest na pilótovaný most a týmto spôsobom sa zredukovali údržbové opatrenia.

 

 

 

Zelené strechy, terasy a parky

strechy-terasyV rámci týchto možností uplatnenia v krajinnom inžinierstve sa prejavuje mnohostrannosť možností využitia sklopenového granulátu. Povrchová absorpcia vody je vďaka hodnote 50 do 70l/m³ zanedbateľná. Materiál môže byť nasypaný v svahovom uhle 45° a dokáže sa prispôsobiť akémukoľvek terénu. Toto predstavuje často veľkú výzvu pri výstavbe záhrad a parkov v krajine. Možné je uskutočnenie mnohých plánovacích predstáv až po inovatívne druhy konštrukcií strešného zateplenia s difúznym otvorením s kontrolovaným odvádzaním vlhkosti. Ako príklad slúži aj areál pre minigolf na streche viacpodlažnej garáže.

+421 908 429 250

Na predaj ecozaklady.sk

 • + realizačné materiály
 • + rozpočtový systém na predaj základových dosiek
 • + zaučenie
 • + 2x web na predaj penového skla
 • + s.r.o. v prípade záujmu