Doprava penového skla

Doprava sklopenového granulátu priamo na stavenisko zavisí od možnosti prístupových ciest. Transport je realizovaný nákladnými autami s max. objemom prepravovaného materiálu do 90m3. V takomto prípade hovoríme o voľne sypanon granuláte. Druhá možnosť je dodávka granulátu v tzv. „BigBags“, teda vreciach s objemom od 1 do 5m3. Vykládka sklopenového granulátu trvá maximálne hodinu a vzhľadom na to, že v drvivej väčšine prípadov nie je možné ju uskutočniť priamo na stavenisko je potrebné, aby sa zabezpečilo na stavenisku dostatočné a vhodné úložné miesto. Rovnako aj príjazdová cesta by mala byť už dostatočne spevnená pre ťažkú stavebnú mechaniku.

penove-sklo-v-nakladom-auteDodávka voľne v nákladnom aute  

Nákladné autá majú zvyčajne kapacitu 90m³ pre voľné nasypanie granulátu penového skla. Vykladanie je vykonávané prostredníctvom posuvného remorkéra - tovar môže byť vyložený, pokiaľ to možnosti stavebného pozemku povoľujú, priamo do výkopu.

 

 

penove-sklo-v-nasypovej-plachte Dodávka v Násypovej plachte 

je určená na nakládku vo výške približne 3 - 4m³. Granulát je umiestnený presne pomocou žeriava do výkopu. Pri maximálnej zaťažiteľnosti násypovej plachty a závesu s hmotnosťou 2,5 tony, nebude dosiahnutá medzná hodnota pri plnení výkopu granulátom penového skla.

 

 

 

penove sklo big bagsDodávka vo vreciach BigBags  

majú kapacitu 3m³ popr. 1,5m³ (na jedno nákladné auto maximálna kapacita 72m³ vo vreci Big Bag).

+421 908 429 250

Na predaj ecozaklady.sk

  • + realizačné materiály
  • + rozpočtový systém na predaj základových dosiek
  • + zaučenie
  • + 2x web na predaj penového skla
  • + s.r.o. v prípade záujmu