Penové sklo

Keďže sklo ako stavebný materiál je počas svojej životnosti neprchavá konzistencia, nedochádza u neho k žiadnym plynným výparom ani objemovému úbytku. Zostáva odolný voči starnutiu počas celej svojej životnosti. Je rovnako dobre vhodný na odlahčenie podláh a sanáciu spodných stavieb ako aj na odvetranie stropných konštrukcií.

Ako ľahký stavebný prvok efektívne pôsobí aj pri odvodnení ihrísk a iných tréningových a športových plochách.

Najväčšie výhody tohoto stavebného materiálu sú však v jeho tepelnoizolačných vlastnostiach. V prípade jeho použitia v základovej doske nie je potrebné dodatočné zaizolovávanie budovy od základov pretože dostatočne eliminuje všetky tepelné mosty smerom von zo stavby.

Okrem tepelných vlastností je aj odolný voči vlhkosti. Jeho uzavretá porózna štruktúra nedovoľuje vode preniknúť do prostredia pod stavbou nakoľko spolu s drenážnym systémom dokonale odvádza pôdnu vlhkosť, spodné vody ale aj prípadnú dažďovú vodu (roztopený sneh a pod.) mimo budovu.

Ďaľšími prednosťami je jeho nízka objemová hmotnosť a s tým spojené minálne zaťaženie na pôdnu štruktúru. Navyše jeho zapracovanim do základovej dosky sa podstatne zjednoduhší pracnosť čím sa dosiahne skrátenie času prípravy zakladovej dosky a tým sa znížia vstupné materiálové náklady i ľudská práca.

Jeho spracovateľnosť je pri realizácie základovej doske veľmi jednoduchá a ak sa použije pri zakladaní budov tak základ bude dokonale tepelne utesnený a pripravený na osadenie akejkoľvek stavby. Nízkou hĺbkou výkopu pre založenie stavby sa navyše ušetrí nielen menšie množstvo výkopovej zeminy ale predovšetkým sa eliminuje dodatočné odvážanie tejto zeminy mimo realizovaný objekt.

Izolácia sklopenového granulátu pod základovou doskou teda znamená aj izoláciu tepla voči vrstve pôdy. Neexistuje veľa možností izolácie vo vonkajšom pásme mimo objektov, pretože stála pôdna vlhkosť, vysoké tlakové zaťaženie, mráz i napr. hlodavce narúšajú doteraz známe izolačné materiály. Toto je pri sklopenovom granuláte vylúčené. Z dôvodu sklenného zloženia je tento materiál absolutne odolný voči baktériám, plesniam, roztočom, chrobákom ale aj hlodavcom. V prípade izolácie podpivničenej stavby a tým spojenej izolácie zboku k stenovej konštrukcii resp. na stranách podpovničených alebo pivničných stien predstavuje sklopenový granulát výhodnejšiu alternatívu ako XPS izolačné platne. Rovnako ako pri izolácií pod základovou doskou aj tu je výhodou ekologická izolácia a súčasne istota, že sa riešený objekt natrvalo zbaví stálej vlhkosti, mrazu i hlodavcov. Jeho použitím v základovej doske vzniká izolácia, ktorá je svojou odolnosťou v súčasnej dobe neprekonateľná. Pri veľmi zaťažovaných priemyselných strechách (konštrukcie strešných parkovísk) ponúka neporovnateľnú výhodu extrémnej zaťažiteľnosti a súčasne nízkej hmotnosti. Táto kombinácia je u tohto materiálu jedinečná. Rôznorodosť využitia sklopenového granulátu je preukázateľná aj pri realizácií projektov z oblasti realizácií tzv. zelených striech a terás. Navyše je to nehorľavý materiál a jeho využitie aj v oblasti protipožiarnej ochrany je nenahraditeľná.

Sklopenový granulát voľne sypaný, v blokoch alebo v spojení s cementom je už v súčasnoti neodelitelnou súčasťou akejkoľvek základu stavieb. Manipulácia s ním už vo výrobe rovnako i následne pri zapracovávaní do stavieb je minimálna. Stavby realizované na tomto materiáli sú ekonomicky výhodnejšie a spĺňajú všetky zákonné stavebné požiadavky v rámci EÚ.

Sklopenový granulát zaručuje dlhodobú a kvalitnú tepelnú izoláciu, vysoký prenos zaťaženia, lom kapilár a ochranu proti mrazu. Zaručuje tiež optimálnu, zaťaženie prenášajúcu hydroizoláciu. Jedná sa o moderný materiál, kde ide o zjednotenie viacerých inak nutných pracovných stavebných krokov do jedného. To všetko šetrí náklady na prácu a materiál a zabezpečuje sa tak rýchlejšie dokončenie plánovaných stavieb. Je čisto minerálny, tepelnoizolačný a ľahký stavebný materiál. Vďaka prirodzenému pôvodu suroviny (recyklované odpadové sklo) je tento stavebný materiál neutrálny. Svojou nízkou hmotnosťou a vonkajšiemu drsnému povrchu pripomína pemzu. Svoje opodstanenie nachádza všade tam, kde sa vysoký tepelný odpor má dosiahnuť s materiálom, ktorý má vysokú statickú únosnosť. Má anorganický pôvod, uzavreté dutiny, je mrazuvzdorný a nehorľavý. Jaho statická zaťažiteľnosť znižuje stavebné náklady pre inak potrebné nosné konštrukcie ako základové pásy. Dokonalá mrazuvzdornosť dovoľuje plytké výkopy a nízka hmotnosť zabezpečuje podstatné odľahčenie podložia.

Po stránke ekologickej je tento stavebný materiál v prírode ľahko odbúrateľný. Na výrobu sklopenového granulátu je využitá čistá energia slnka, vody a zeme.

+421 908 429 250

Na predaj ecozaklady.sk

  • + realizačné materiály
  • + rozpočtový systém na predaj základových dosiek
  • + zaučenie
  • + 2x web na predaj penového skla
  • + s.r.o. v prípade záujmu